2019-09-24
Dolegliwości i choroby

Jaka jest rekomendacja żywieniowa w terapiach onkologicznych?

Tłuszcze to obok węglowodanów i białek główna grupa składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W organizmie nie stanowią jedynie dobrego źródła energii – jak sądzi większość z nas – ale przede wszystkim pełnią funkcje budulcowe i regulatorowe. Co to oznacza? Że są kluczowe w stworzeniu prawidłowej struktury, a co za tym idzie, funkcjonowania, wielu narządów i systemów.

 Jaka jest rekomendacja żywieniowa w terapiach onkologicznych? - Apteka Internetowa Melissa
Spis treści

Jaka jest rekomendacja żywieniowa w terapiach onkologicznych?

Ostatnie badanie potwierdziło, jak ważne są tłuszcze w żywieniu podczas walki organizmu z chorobą. Celem badania było sprawdzenie możliwości regeneracyjnych organizmu odżywianego kompozycją tłuszczy w warunkach ekstremalnych – podczas leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowanym (IIIA, IIIB i IV). Jest to choroba, która w ciągu roku zabija 80% chorych, a jej leczenie jest niezwykle obciążające dla organizmu człowieka, w szczególności dla szpiku kostnego i wątroby. Dlatego też w badaniu przeprowadzonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi zastosowano preparat BioMarine®Medical – unikatową kompozycję tłuszczy niezbędnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.

Jak przebiegało badanie?

Do badania zakwalifikowano 60 chorych: 30 przydzielono do grupy badanej, a 30 do grupy kontrolnej. Obie grupy były leczone standardową chemioterapią. Grupa badana oprócz leczenia otrzymywała równocześnie interwencję żywieniową w postaci 50 ml BioMarine®Medical dziennie przez pierwszych 6 miesięcy badania i 20 ml przez kolejne pół roku. Oprócz opieki lekarskiej pacjenci przez całe badanie byli pod opieką dietetyczek, które na bieżąco sprawdzały stosowanie interwencji żywieniowej.


Na podstawie ich pracy i zaangażowania po zakończeniu tego badania powstały rekomendacje żywieniowe dla pacjentów onkologicznych, w których przedstawiono wnioski na temat niepodważalnej zasadności stosowania BioMarine®Medical u pacjentów walczących z chorobą, m.in. w kontekście utrzymania prawidłowych wyników morfologii czy poprawy kondycji organizmu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:Cieszymy się, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu w pracę z Pacjentem całego zespołu Dietetyczek i firmy MARINEX życie Pacjentów onkologicznych może ulec znaczącej poprawie a możliwość skutecznego leczenia znacząco się zwiększa.


[1] McIlwain, H. and Bachelard, H.S., Biochemistry and the Central Nervous System, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1985
[2] Woodard H.Q., White D.R., The composition of body tissues; Br J Radiol 1986; 59(708): 1209–1218.


Zdjęcie autora
Autor
dr Barbara Bukowska
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (kierunek: farmacja) oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: diagnostyka skażeń środowiska). W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyki. Autorka prawie 20 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Podobne wpisy
Nasz organizm, do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje optymalnych dawek substancji odżywczych takich jak białka, węglowodany, tłuszcze,...
CZYTAJ
Choroba nowotworowa wywiera wpływ na wiele funkcji i narządów organizmu. Może powodować m.in. zmiany w...
CZYTAJ
Certyfikaty i wyróżnienia