Apteka Melissa Drogeria E-Melissa
  • Dostawa za 0zł z BabyBepanti i wielopakiem chusteczek Panaceris ➡️ Sprawdź!
x
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
Lek
 BENODIL 0,125 mg/ml - zawiesina do nebulizacji -20 ampułek a 2 ml - Apteka internetowa Melissa
Na receptę

BENODIL 0,125 mg/ml - zawiesina do nebulizacji -20 ampułek a 2 ml

Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych

66,26

Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

ilość

Tylko odbiór własny w aptece
Zobacz szczegóły Metody dostawy:
Odbiór własny w aptece

Wskazania:
Leczenie: astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; pseudokrupu - bardzo ciężkiego zapalenia krtani podczas hospitalizacji; zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Preparat nie jest wskazany do łagodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu.

Dawkowanie:
Wziewnie - według zaleceń lekarza prowadzącego.

Ograniczenia w stosowaniu:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Możliwe działania niepożądane:
Często: kandydoza jamy ustnej i gardła, zapalenie płuc (u pacjentów z POChP), kaszel, podrażnienie gardła. Niezbyt często: drżenie, niepokój, depresja, zaćma, skurcze mięśni. Rzadko: natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości (w tym wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), reakcja anafilaktyczna, objawy przedmiotowe i podmiotowe ogólnoustrojowego działania glikokortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu (u dzieci i młodzieży), nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, agresja, zmiany zachowania (głównie u dzieci), nerwowość, lęk, skurcz oskrzeli, bezgłos, chrypka, łatwe siniaczenie. Częstość nieznana:  jaskra. Po inhalacji preparatu może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli (należy natychmiast przerwać stosowanie wziewnego budezonidu, ocenić stan pacjenta i w razie konieczności wprowadzić leczenie alternatywne). Podczas stosowania nebulizatora z maską twarzową obserwowano przypadki podrażnienia skóry twarzy, jako przykład reakcji nadwrażliwości (należy myć wodą skórę twarzy po każdym zastosowaniu nebulizatora z maską twarzową). Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną POChP rozpoczynających leczenie glikokortykosteroidami wziewnymi. Jednakże ocena badań klinicznych z udziałem pacjentów z POChP leczonych budezonidem i pacjentów nie stosujących wziewnych glikokortykosteroidów nie wykazała zwiększonego ryzyka wystąpienia zapalenia płuc. Objawy ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania wziewnych glikokortykosteroidów, szczególnie, gdy są one stosowane długotrwale w dużych dawkach. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów po zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów jest znacznie mniejsze niż po zastosowaniu doustnych glikokortykosteroidów. Do możliwych objawów ogólnoustrojowych zalicza się: zespół Cushinga, objawy zbliżone do zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę oraz rzadziej objawy psychiczne i zaburzenia zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, niepokój, depresję i agresję (szczególnie u dzieci).


 

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej.
Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Możesz zarezerwować go na naszej stronie internetowej i odebrać w wybranej Aptece Melissa na terenie Łodzi.
Rezerwacja nie oznacza, że dany lek jest dostępny w aptece. Wybrana apteka potwierdzi dostępność leku.
Certyfikaty i wyróżnienia