Dostawa za 6zł do DPD Pickup do 27.05.2024 godz. 16.00
x
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
Lek
 BISOCARD 5 mg, 30 tabletek - Apteka internetowa Melissa
Na receptę

BISOCARD 5 mg, 30 tabletek

Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych

17,99

6,00 zł za 10 tabletek
Aby odebrać ten lek w aptece musisz okazać ważną w dniu odbioru receptę.

ilość

Tylko odbiór własny w aptece
Zobacz szczegóły Metody dostawy:
Odbiór własny w aptece

Opis:

Bisocard jest lekiem, który działa korzystnie m.in. u pacjentów z niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową, chroniąc serce przed zbyt intensywną czynnością.

Skład:

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran - jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian;
- otoczka tabletki powlekanej: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

- Nadciśnienie tętnicze i dławica piersiowa
Dawkę ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie częstości tętna i skuteczności leczenia.
Zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 10 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu tej dawki.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

- Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby maksymalna dawka wynosi 10 mg na dobę.

- Niewydolność serca
Lekarz rozpocznie leczenie bisoprololem od małej dawki, którą będzie stopniowo zwiększać - zadecyduje, w jaki sposób zwiększać dawkę. Zazwyczaj odbywa się to w następujący sposób:
• 1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
• 2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
• 3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień
• 5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie
• 7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie
• 10 mg bisoprololu raz na dobę w leczeniu podtrzymującym (przewlekłym).
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu.

Działanie:

U pacjentów z niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową (frakcja wyrzutowa ≤ 35% w badaniu echokardiograficznym) podawanie bisoprololu:
- zmniejsza umieralność
- zmniejsza liczbę nagłych zgonów i incydentów niewydolności serca, kończących się hospitalizacją
- poprawia stan czynnościowy wg klasyfikacji NYHA.
U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca bisoprolol zwalnia czynność serca i objętość skurczową, dzięki czemu zmniejsza objętość wyrzutową i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.
Opór obwodowy, który na początku stosowania bisoprololu jest zwiększony, w trakcie długotrwałego przyjmowania leku zmniejsza się.

Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze.
Dławica piersiowa.
Stabilna, umiarkowana do ciężkiej, przewlekła niewydolność serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa ≤ 35% w ocenie echokardiograficznej), w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi oraz, w razie konieczności, z glikozydami naparstnicy.

Przeciwskazania:

Bisoprolol jest przeciwskazany w przypadku:
- nadwrażliwości na bisoprolol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- ostrej niewydolności serca lub podczas okresów niewyrównania niewydolności serca, wymagających dożylnego stosowania leków o działaniu inotropowym dodatnim,
- wstrząsu kardiogennego,
- bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia (bez stymulatora serca),
- zespołu chorego węzła zatokowego,
- bloku zatokowo-przedsionkowego,
- objawowej bradykardii,
- objawowego niedociśnienia tętniczego,
- ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
- ciężkich postaci zarostowej choroby tętnic obwodowych lub ciężkich postaci zespołu Raynauda,
- nieleczonego guza chromochłonnego,
- kwasicy metabolicznej.

Działania niepożądane:

Bardzo często: wolna czynność serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca).
Często: zawroty głowy, ból głowy; nasilenie niewydolności serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca); uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn (palców rąk lub nóg); zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcie; bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze), zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca; uczucie zmęczenia, wyczerpanie (astenia) u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja; nieregularna czynność serca lub nasilenie niewydolności serca (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową); wolna czynność serca (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową); niskie ciśnienie krwi występujące po zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą; skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą dróg oddechowych; osłabienie mięśni i kurcze mięśni; astenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową.
Rzadko: koszmary senne, omamy; omdlenie; suchość spojówek na skutek zmniejszonego wydzielania łez (co może być bardzo uciążliwe u pacjentów używających soczewek kontaktowych); zaburzenia słuchu; alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa; zapalenie wątroby; reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie skóry, wysypka;zaburzenia potencji; zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydów) i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT).
Bardzo rzadko: zapalenie spojówek; nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie podobnej, suchej, łuszczącej się wysypki; wypadanie włosów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bisocard należy omówić to z lekarzem:
- jeśli u pacjenta stwierdzono mniej nasiloną astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
- należy stosować jednocześnie leki rozszerzające oskrzela, może być też konieczne zwiększenie ich dawki;
- jeśli pacjent ma cukrzycę;
- Bisocard może maskować objawy hipoglikemii;
- jeśli pacjent stosuje ścisłą dietę;
- jeśli u pacjenta stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy I stopnia;
- jeśli u pacjenta stwierdzono dławicę Prinzmetala;
- jeśli u pacjenta występują mniej nasilone zaburzenia krążenia w kończynach;
- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności tarczycy;
- jeśli pacjent ma guz chromochłonny;
- przed zaleceniem leku Bisocard lekarz będzie musiał zastosować odpowiednie leczenie;
- jeśli pacjent ma (lub miał w przeszłości) łuszczycę;
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły reakcje alergiczne;
- Bisocard może zwiększyć zarówno wrażliwość na substancje wywołujące reakcje alergiczne (alergeny), jak i nasilić reakcje alergiczne;
- jeśli u pacjenta planowane jest leczenie odczulające (leczenie mające na celu zmniejszenie alergii, np. na użądlenia pszczół lub os);
- jeśli u pacjenta planowany jest zabieg operacyjny;
- lek Bisocard może zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.

Stosowanie innych leków:

Lekarz nie zaleci stosowania leku Bisocard, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki tj. floktafeninę (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub sultopryd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).
Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Bisocard bez specjalnego zalecenia lekarza:
• niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon);
• niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, tacy jak werapamil i diltiazem);
• niektóre leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna.
Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.
Więcej przeczytasz w ulotce.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

Tabletki należy zażywać rano. Można je przyjmować zarówno w trakcie posiłku, jak i przed jedzeniem. Tabletki należy połykać, popijając płynem. Nie należy ich kruszyć ani rozgryzać.

Ciąża i karmienie piersią:

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Bisocard w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisocard.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Ze względu na brak doświadczenia dotyczącego stosowania bisoprololu u dzieci i młodzieży nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Należy to rozważyć szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub zmianie leku oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.
Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej.
Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Możesz zarezerwować go na naszej stronie internetowej i odebrać w wybranej Aptece Melissa na terenie Łodzi.
Rezerwacja nie oznacza, że dany lek jest dostępny w aptece. Wybrana apteka potwierdzi dostępność leku.
Certyfikaty i wyróżnienia