Apteka Melissa Drogeria E-Melissa
  • Dostawa do punktu DPD Pickup. Czas trwania od 04.04 godz. 12:00 do 26.04 godz. 16:00 Sprawdź!
Czas trwania od 04.04 godz.12:00 do 26.04 godz.16:00
x
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych
LEK
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 1 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 2 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 3 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 4 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 5 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 6 - Apteka internetowa Melissa
  • NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk - obrazek 7 - Apteka internetowa Melissa

Zdjęcie poglądowe

NICORETTE INVISIPATCH 25 mg Plastry 16 godz. Na rzucanie palenia, 7 sztuk

67,89

Dostępny
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą..

Cena 67,89

ilość

Podstawowe informacje o Nicorette Invisipatch transdermalne plastry nikotynowe 25 mg/16h

Plastry Nicorette Invisipatch to lek wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu. Plastry z nikonyną działają poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

Działanie i właściwości

Plastry Nicorette Invisipatch stosowane raz na dobę pomagają zwalczyć głód nikotynowy do 16 godzin, nie zaburzając snu. Przy stosowaniu plastrów w ciągu dnia, z wybraną dla siebie dawką, do układu krwionośnego przez skórę, wchłania się kontrolowana ilość nikotyny, zmniejszając głód nikotynowy. Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają pojawiać się różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi takie jak: drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu.

Za pomocą plastrów Nicorette Invisipatch można im zapobiec lub je osłabić, dostarczając do organizmu odpowiednie dawki nikotyny. Nikotyna zawarta w plastrach Nicorette Invisipatch podawana jest w czystej postaci. W odróżnieniu od papierosów Nicorette plastry nie wydzielają szkodliwych substancji smolistych ani dwutlenku węgla, które powstają w procesie spalania. Nikotyna jest powoli uwalniana z plastra Nicorette Invisipatch i ze stałą szybkością wchłaniana przez skórę. Stałe uwalnianie nikotyny jest możliwe dzięki jej równomiernemu rozmieszczeniu w plastrze. Plastry Nicorette są przeznaczone do stosowania w okresie aktywności podczas dnia, tj. przez około 16 godzin, gdyż mają one imitować okres dostarczania nikotyny podczas palenia. Stężenie maksymalne jest osiągane po południu/wieczorem, kiedy ryzyko powrotu do nałogu jest największe.

Zastosowanie/wskazania

Plastry Nicorette Invisipatch rekomendowane są dla osób chcących rzucić nagłów palenia papierosów.

Składniki

Substancją czynną leku jest nikotyna. 1 plaster (system transdermalny) 25 mg/16 h zawiera 39.37 mg nikotyny. Pozostałe składniki to: warstwa nośna: triglicerydy o średniej długości łańcucha, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, warstwa zewnętrzna, ochronna: politeraftalan etylenu (PET) 19 μm, warstwa akrylowa, przylegająca: roztwór akrylowy adhezyjny Durotak 387-2051, potasu wodorotlenek, kroskarmelozę sodową, acetyloacetonian glinu, warstwa ochronna, usuwana przed umieszczeniem plastra na skórze: politeraftalan etylenu (PET) 100 μm.

Dawkowanie Nicorette Invisipatch

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry, a zdjąć przed pójściem spać. Leczenie za pomocą plastrów (systemu transdermalnego) imituje wahania stężenia nikotyny u palaczy w ciągu dnia i bez przyjmowania nikotyny podczas snu. Stosowanie plastra w ciągu dnia nie powoduje zaburzeń snu obserwowanych podczas stosowania nikotyny podczas snu. U osób o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 1, tj. plastra 25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie plastrów (systemu transdermalnego). Należy stosować raz na dobę plaster 15 mg/16 h przez dwa tygodnie a następnie 10 mg/16 h raz na dobę przez kolejne dwa tygodnie. U osób o małym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od Kroku 2, tj. plastra 15 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez osiem tygodni a następnie kontynuować leczenie za pomocą plastra 10 mg/ 16 h (Krok 3) stosowanego przez kolejne 4 tygodnie. Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Jednak niektórzy byli palacze mogą wymagać dłuższego okresu leczenia, aby nie wrócić do nałogu.

Przeciwwskazania

Nicorette plastry są niewskazane w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane/skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre objawy mogą wystąpić w związku z zaprzestaniem palenia. Zalicza się do nich pogorszenie nastroju, bezsenność, drażliwość, frustrację, gniew, niepokój, problemy z koncentracją, nerwowość lub zniecierpliwienie.

Mogą wystąpić również objawy fizyczne, takie jak obniżona częstość akcji serca, zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała, zawroty głowy lub objawy przedomdleniowe, kaszel, zaparcia, krwawienie dziąseł, owrzodzenia aftowe lub zapalenie jamy nosowo-gardłowej oraz głód nikotynowy połączony z chęcią zapalenia.

Lek Nicorette Invisipatch może powodować działania niepożądane podobne do tych, które występują po nikotynie wchłanianej podczas palenia papierosów lub stosowania innych postaci tytoniu. Działania te są w większości zależne od dawki nikotyny. U około 20% pacjentów stosujących plastry Nicorette Invisipatch podczas pierwszych tygodni leczenia występują łagodne, miejscowe reakcje skórne. 7 W trakcie stosowania Nicorette Invisipatch rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne (w tym ciężkie reakcje alergiczne).

Częstość występowania określono zgodnie z następującym schematem:

Często (może wystąpić u 1 do 10 na 100 osób)
Wysypka
Pokrzywka

Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 na 1 000 osób):
Zaburzenia serca
Palpitacje
Tachykardia
Zaburzenia żołądka i jelit
Reakcje w miejscu podania
Astenia Dyskomfort i ból w klatce piersiowej
Złe samopoczucie
Ból mięśni
Niezwykłe sny
Duszność
Nadmierne pocenie
Zaczerwienienie twarzy
Nadciśnienie tętnicze

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Reakcja anafilaktyczna (nagła, ciężka reakcja alergiczna)
Ból kończyn
Obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych, charakteryzująca się występowaniem ograniczonych obrzęków)
Rumień

Terapia skojarzona
W przypadku stosowania terapii skojarzonej, oprócz działań niepożądanych związanych z zastosowaniem plastrów Nicorette Invisipatch, mogą także wystąpić działania niepożądane wynikające ze stosowania wybranego produktu Nicorette do stosowania w jamie ustnej, m.in. miejscowe reakcje niepożądane związane z daną postacią farmaceutyczną. Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania wybranego produktu Nicorette w celu poznania działań niepożądanych dotyczących jego stosowania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastrów Nicorette Invisipatch w przypadku:
- przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego;
- bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej;
- niewyrównanego nadciśnienia tętniczego;
- choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy;
- nadczynności tarczycy;
- cukrzycy insulinozależnej (mogą być wymagane niższe dawki insuliny jako rezultat zaprzestania palenia);
- stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy;
- ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby;
- ciężkiej choroby nerek;
- zapalenia przełyku.

Plaster Nicorette Invisipatch należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zapobiec oparzeniom. Niektórzy pacjenci mogą kontynuować stosowanie leku Nicorette Invisipatch po zalecanym okresie leczenia, lecz potencjalne ryzyko długoterminowego stosowania Nicorette Invisipatch jest znacznie mniejsze niż ryzyko uzależnienia związane z powrotem do palenia tytoniu.

Terapia skojarzona:
Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące terapii skojarzonej są takie same, jak w przypadku stosowania Nicorette Invisipatch i wybranego produktu Nicorette do stosowania w jamie ustnej w monoterapii. Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania wybranego produktu Nicorette w celu poznania ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących jego stosowania

Nicorette Invisipatch a ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nikotyna przenika do mleka matki w ilościach, mogących oddziaływać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Zaprzestanie palenia papierosów może wymagać modyfikacji dawkowania tych leków. W przypadku przyjmowania leków, takich jak imipramina, klomipramina, fluwoksamina (leki stosowane w leczeniu depresji), klozapina, olanzapina (leki stosowane w leczeniu schizofrenii), teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i stanach zapalnych oskrzeli), takryna (lek stosowany w chorobie Alzheimera), ropinirol (lek stosowany w chorobie Parkinsona), flekainid (lek stosowany m.in. w częstoskurczu, napadowym migotaniu przedsionków, arytmii), pentazocyna (lek przeciwbólowy), insulina należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem plastrów Nicorette Invisipatch.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie należy stosować leku Nicorette Invisipatch po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Opakowanie

7 sztuk

Nicorette Invisipatch ulotka do pobrania 

Poniżej znajdziesz ulotkę w formie pdf do pobrania.

nicorette
Nr 1 w rzucaniu palenia!

Teraz masz 2x większą szansę na rzucenie palenia z NTZ2

Prosty sposób na głód nikotynowy

Nicorrete Plastry Invisipatch 25mg

Wybierz odpowiednie plastry nicorette®

Wielkość dawki i czas trwania terapii


Dawkowanie
Palę dziennie 20 lub więcej papierosów
Dawkowanie c.d.
Palę dziennie mniej niż 20 papierosów
Dawkowanie c.d.
nicorette Terapia Łączona

Chcesz zwiększyć swoje szanse na rzucenie palenia?

Wybierz terapię łączoną nicorette

krok 1:

przyklej plaster

Krok 1 - Terapia Łączona

krok 2:

użyj dodatkowego produktu zawsze gdy poczujesz głód nikotynowy

Krok 2 - Terapia Łączona

Terapia łączona3 to jednoczesne stosowanie dwóch produktów nicorette®, żeby łagodzić chęć zapalenia papierosa.

Sprawdź,
jak leczyć uzależnienie od wyrobów tytoniowych
z nicorette

Posłuchaj, co radzi certyfikowany
terapeuta uzależnień.

*wg ChPL nicorette Invisipatch

1. W kategorii leków dostępnych bez recepty, OTC „preparaty stosowane w uzależnieniach – palenie papierosów” – dane PEX za okres YTD 10.2022.
2. 2 razy większa szansa na rzucenie palenia z Nikotynową Terapią Zastępczą vs placebo: A.h Maseeh, G. „A Review of Smoking Cessation Interventions” MedGenMed. 2005; 7(2):24.
3. Terapia Łączona to połączenie plastrów nicorette® INVISIPATCH oraz drugiego produktu nicorette® w formie doustnej (Aerozoli, Tabletek do ssania 2 mg lub Leczniczych gum do żucia 2 mg). Terapia Łączona przeznaczona jest dla osób silnie uzależnionych od palenia papierosów oraz mających trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa lub które powróciły do nałogu pomimo stosowania monoterapii NTZ. Na podstawie ChPL nicorette® Invisipatch.

nicorette® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 25 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 39,37 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® SPRAY. Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia bądź ograniczenia palenia przed całkowitym zaprzestaniem. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® COOLMINT. Każda tabletka do ssania zawiera 2 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. w miarę możliwości nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® CLASSIC GUM. Jedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

nicorette® INVISIPATCH. Jeden system transdermalny, plaster 15 mg/ 16 h zawiera jako substancję czynną 23,62 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.

PL-NI-2300183

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z tym produktem kupowano także:

Cechy produktu

#2373

Producent:

McNeil AB

Box 941

251 09 Helsingborg

Szwecja


Substancje czynne:

Nikotyna
Dla kogo:
kobieta
mężczyzna
Wiek:
18 i więcej lat
Właściwości:
zmniejszające głód nikotynowy
Wskazania:
rzucanie palenia
Certyfikaty i wyróżnienia