Apteka Melissa Drogeria E-Melissa
 • Dostawa do punktu DPD Pickup. Czas trwania od 04.04 godz. 12:00 do 26.04 godz. 16:00 Sprawdź!
Czas trwania od 04.04 godz.12:00 do 26.04 godz.16:00
x
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
LEK
 POLFILIN PROLONGATUM 400 mg - 60 tabl. - na zaburzenia krążenia - cena, opinie, dawkowanie - Apteka internetowa Melissa

Zdjęcie poglądowe

POLFILIN PROLONGATUM 400 mg - 60 tabl. - na zaburzenia krążenia - cena, opinie, dawkowanie

57,11

Cena jednostkowa: 9,52 zł za 10 tabletek
Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej.
Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Możesz zarezerwować go na naszej stronie internetowej i odebrać w wybranej Aptece Melissa na terenie Łodzi.
Rezerwacja nie oznacza, że dany lek jest dostępny w aptece. Wybrana apteka potwierdzi dostępność leku.

Cena 57,11

ilość

Wskazania do stosowania:

 • Polfilin prolongatum zawiera pentoksyfilinę, stosowaną w leczeniu chromania przestankowego, zaburzeń krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka), zaburzeń czynności ucha wewnętrznego (np. zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itd.) spowodowanych zmianami krążenia.

Ma również zastosowanie w leczeniu stanów niedokrwienia mózgu (np. stany po udarze mózgu, zaburzeń czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci).

Ograniczenia w stosowaniu:

Nie stosować Polfilin w następujących przypadkach:

 • Nadwrażliwość na pentoksyfilinę, jakąkolwiek substancję pomocniczą lub nadwrażliwość na metyloksantyny (kofeina, teofilina, teobromina).
 • Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.
 • Krwawienie o znacznym nasileniu i schorzenia z dużym ryzykiem krwotoków.
 • Wylew do siatkówki.

Należy zachować szczególna ostrożność:
Pentoksyfilinę należy z ostrożnością stosować u pacjentów z niedociśnieniem lub ciężką chorobą naczyń wieńcowych.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), należy zmniejszyć dawkę dobową pentoksyfiliny, aby zapobiec kumulacji leku.

Możliwe interakcje  z następującymi lekami:

Podczas jednoczesnego stosowania z teofiliną, może wystąpić zwiększenie stężenia we krwi i tym samym nasilenie działań niepożądanych teofiliny.
Doustne leki przeciwzakrzepowe, kumaryna lub pochodne indandionu, heparyna oraz inne leki wpływające na proces krzepnięcia krwi, mogą wzajemnie oddziaływać z pentoksyfiliną. Jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny z tymi lekami, zwiększa ryzyko krwawienia.
W przypadku jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny, może się nasilić działanie leków przeciwcukrzycowych i mogą wystąpić reakcje hipoglikemiczne.

Ciąża i laktacja
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania pentoksyfiliny u kobiet w ciąży, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży. Pentoksyfilina przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach, które nie powinny mieć wpływu na niemowlę. Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie produktu w okresie karmienia piersią powinno być ograniczo
ne do szczególnie uzasadnionych przypadków. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu
Pentoksyfilina może wywołać działania niepożądane ze strony OUN, takie jak np.: zawroty głowy, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie:

Tabletki należy przyjmować w całości, po posiłkach, popijając odpowiednią ilością płynu.
Zwykle stosuje się:
Dorośli:
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu 400 mg 2 do 3 razy na dobę.
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia działanie produktu może przyspieszyć jednoczesne podawanie pentoksyfiliny we wlewie dożylnym.
U pacjentów z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym może być konieczna modyfikacja dawkowania leku.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) dawkę leku należy zmniejszyć do 50-70% dawki standardowej - w zależności od indywidualnej tolerancji np. podawać dwie, zamiast trzech, tabletki na dobę.
Zmniejszenie dawki jest niezbędne u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Lekarz prowadzący ustala dawkę w zależności od nasilenia objawów choroby i tolerancji leku.
Nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Możliwe działania niepożądane:

 • Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Czasami mogą wystąpić uderzenia gorąca (zaczerwienienie twarzy, uczucie gorąca), rzadziej arytmia serca (np. tachykardia), niedociśnienie, bardzo rzadko objawy dławicy piersiowej. Objawy te występują przede wszystkim podczas stosowania dużych dawek pentoksyfiliny.

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego

W bardzo rzadkich przypadkach mogą w czasie leczenia pentoksyfiliną wystąpić epizody krwawienia (np. na skórze, błonie śluzowej, w żołądku, w obrębie jelit). W pojedynczych przypadkach obserwowano trombocytopenię.

 • Zaburzenia żołądka i jelit

Czasami mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie pełności i biegunka.

 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko może wystąpić cholestaza wewnątrzwątrobowa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, fosfataza alkaliczna).

 • Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko występują reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, pokrzywka (pęcherze i świąd). W pojedynczych przypadkach mogą rozwinąć się w pierwszych minutach po podaniu produktu bardzo ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny).

Z tym produktem kupowano także:

Cechy produktu

#3430

Substancje czynne:

Pentoxifyllinum
Certyfikaty i wyróżnienia