Produkt dostępny również w wariantach:
Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 1 - Apteka internetowa Melissa
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 2 - Apteka internetowa Melissa
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 3 - Apteka internetowa Melissa
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 4 - Apteka internetowa Melissa
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 5 - Apteka internetowa Melissa
  • Tadalafil Maxigra, 2 tabl. - obrazek 6 - Apteka internetowa Melissa

Zdjęcie poglądowe

Tadalafil Maxigra, 2 tabl.

23,79

Dostępny
Produkt jest lekiem.

Dostawa 24h
Wysyłka 24h
Produkt dostępny także w innych wariantach:
Tadalafil Maxigra 3 x 2 tabletki
69,29 zł

Tadalafil Maxigra, 2 tabl.

Wskazania:
Tadalafil Maxigra jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra znacznie poprawia zdolność uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego.

Właściwości:
Tadalafil Maxigra zawiera substancję czynną tadalafil, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Po stymulacji seksualnej, Tadalafil Maxigra pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji.

Tadalafil Maxigra nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Ważna jest świadomość, że lek Tadalafil Maxigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Istotne jest także zaaranżowanie gry wstępnej, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji.

Składniki:
Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 153,8 mg laktozy jednowodnej.

Stosowanie:
Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Lek do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby.

Ważne informacje:
 Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę. Leku nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Opakowanie:
2 tabletki 

Teraz działasz dłużej
do 36 godzin2
Tadalafil Maxigra®
Tadalafilum, 10 mg
2 tabletki powlekane
Dlaczego Tadalafil Maxigra®?
icon
icon
Tadalafil - najdłużej działająca substancja na erekcję
Tadalafil Maxigra® to swoboda działania
Jedzenie i alkohol nie wpływają na działanie leku.4
*Nie obserwowano zmian w stężeniu tadalafilu w ciągu 3 godzin po podaniu go jednocześnie z alkoholem (średnie maksymalne stężenie we krwi 0,08%).
Dla kogo wskazana jest Tadalafil Maxigra®?

Tadalafil Maxigra® jest wskazana do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniem erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

W celu skutecznego działania produktu leczniczego Tadalafil Maxigra® niezbędna jest stymulacja seksualna.

Skład i działanie
Tadalafil Maxigra®

Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Sposób użycia

Zalecana dawka to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną, niezależnie od posiłków. Produkt należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.

Produkt do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby. Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę. Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Przed zastosowaniem leczenia produktem Tadalafil Maxigra® pacjent powinien skorzystać z kwestionariusza dołączonego do opakowania w celu oceny, czy stosowanie przez niego produktu leczniczego jest właściwe. Kwestionariusz znajduje się w „Informatorze dla pacjenta”.
Lek Tadalafil Maxigra® jest dostępny w jednej wielkości opakowania: 2 tabletki powlekane.
Zobacz także inne produkty z linii
KOSMETYK
Nawilżający żel intymny
75 ml
LEK*
Maxigra® Go, tabletki powlekane
25 mg
4 tabletki
8 tabletek
SPRAWDŹ SPRAWDŹ
LEK*
Maxigra® Max, tabletki powlekane
50 mg
2 tabletki
4 tabletki
SPRAWDŹ SPRAWDŹ

1. 65% dorosłych Polaków w wieku 18‑70 lat zgadza się ze stwierdzeniem, że "lepszy sex to lepsze życie" (odpowiedzi top 2 boxes) na podstawie badania Omnibus przeprowadzonego przez agencję badawczą 4P, metoda CAWI, na próbie N=1051, w terminie 9‑11/12/2020.

2. Na podstawie ChPL Tadalafil Maxigra.

3. Evans JD, Hill SR. A comparison of the available phosphodiesterase‑5 inhibitors in the treatment of erectile dysfunction: a focus on avanafil. Patient Prefer Adherence. 2015 Aug 12;9:1159‑64

4. Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania tadalafilu, dlatego produkt może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Pora przyjmowania produktu (rano czy wieczorem) nie ma klinicznie istotnego wpływu na szybkość i stopień jego wchłaniania. Jednoczesne stosowanie tadalafilu (10 mg lub 20 mg) nie wpływało na stężenie alkoholu we krwi (średnie maksymalne stężenie we krwi 0,08%). Ponadto, nie obserwowano zmian w stężeniu tadalafilu w ciągu 3 godzin po podaniu go jednocześnie z alkoholem. Tadalafil (10 mg) nie nasilał wpływu alkoholu na funkcje poznawcze

Dotyczy leku Tadalafil Maxigra®:
Tadalafil Maxigra®. Skład i postać: Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 10 mg tadalafilu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 153,8 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Produkt Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. W badaniach klinicznych wykazano, że tadalafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Uważa się, że jest to wynikiem skojarzonego działania azotanów i tadalafilu na szlak tlenek azotu/cGMP. Dlatego stosowanie produktu Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazane u pacjentów stosujących organiczne azotany w jakiejkolwiek postaci. Nie wolno stosować produktu Tadalafil Maxigra u mężczyzn z chorobami serca, u których nie jest wskazana aktywność seksualna. W przypadku, gdy o zastosowaniu leczenia farmakologicznego decyduje lekarz powinien on rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca związanych z aktywnością seksualną u pacjentów z chorobami układu sercowo‑naczyniowego. Stosowanie tadalafilu jest przeciwwskazane w następujących, nie włączonych do badań klinicznych, grupach pacjentów z chorobami układu sercowo‑naczyniowego: pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego, pacjenci z niestabilną dławicą piersiową lub z bólami dławicowymi podczas stosunków płciowych, pacjenci, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy występowała niewydolność serca co najmniej 2 stopnia według klasyfikacji NYHA (New York Heart Association), pacjenci z niekontrolowanymi arytmiami, niedociśnieniem (<90/50 mm Hg) lub niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar. Produkt Tadalafil Maxigra jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non‑arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym tadalafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 23996 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2022.03.31.

*Dotyczy leku Maxigra® Go i Maxigra® MAX:
Maxigra Go.Skład i postać: Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo‑naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non‑arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 26546 wydane przez MZ ‑ dla tabletek powlekanych. Lek wydawany bez recepty.ChPL: 2021.07.23

Maxigra® Max (Sildenafilum). Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Max jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Max niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z produktami leczniczymi uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo‑naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Max jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non‑arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie krwi <90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (retinitis pigmentosa) (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Maxigra Max 10309 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.01.18. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Dotyczy leków Tadalafil Maxigra ® Maxigra® Max i Maxigra® Go

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Produkty proponowane:

Cechy produktu

#73565

Producent:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Substancje czynne:

Tadalafilum
Dla kogo:
Przeznaczenie:
Wskazania:

Opinie użytkowników

Aby wystawić komentarz należy się zalogować.

Brak komentarzy :( Bądź pierwszy!
Certyfikaty i wyróżnienia