WYSYŁKA I ZWROTY

            
                  TERMIN DOSTAWY = CZAS REALIZACJI (1-3 dni roboczych) + CZAS TRANSPORTU Kurier DPD (1-2 dni roboczych) 


1. Produkty zakupione w aptece internetowej dostarczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD", "Poltraf", "In-Post".


W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy firmy "DPD" dostarczają paczki do godziny 16:00.
Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.


Przesyłki zawierające lek wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przesyłki za pobraniem realizujemy tylko do 1000 zł.

Apteka nie prowadzi sprzedaży do innych Aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych, jak również innych podmiotów gospodarczych. Transkacje takie nie będą realizowane!

Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

Dostawa produktów zamówionych w Aptece-Melissa realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Koszt przesyłki ponosi Kupujący wg poniższej tabeli:

WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI:

(tabela z cennikiem)

                                                                                             


3. W przypadku płatności z góry przesyłki wysyłamy dopiero po dokonaniu przez klienta przedpłaty i zaksięgowaniu jej na naszym koncie bankowym


W przypadku zamówienia z większą ilością produktów koszt wysyłki będzie podlegał indywidualnej wycenie.


Konta walutowe:
mbank S.A SWIFT (BIC): BREXPLPW

EUR   PL79 1140 1078 0000 2335 3200 1005


4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie. Towar musi być w stanie nienaruszonym.

Wszelkie niezgodności związane z otrzymanym zamówieniem należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Towar będący Produktem leczniczym, wydawanym z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie Produktu leczniczego - zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź
e-mail: info@apteka-melissa.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub na adres info@apteka-melissa.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, 
jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Melissa Sp. z o.o.
ul.Pomorska 77
90-224 Łódź
e-mail: info@apteka-melissa.pl


- Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nr zamówienia................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

- Adres konsumenta(-ów)           ............................................................

............................................................
............................................................
 


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Data………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Melissa Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5.

Melissa Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Melissa Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Melissa Sp. z o.o.
ul. Pomorska 77
90-224 Łódź

lub mailowo pod adres info@apteka-melissa.pl.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Melissa Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


6.

Melissa Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okreśonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@apteka-melissa.pl.

Melissa Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
 rozpatrzona.

Apteka Melissa Mikołaj Gauer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Melissa Sp. z o.o.  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od

8.

Przesyłki wysyłane są w kartonach oklejonych firmową taśmą Apteki Melissa, przestrzegamy przed przyjmowaniem przesyłek owiniętych folią lub dostarczonych w firmowych opakowaniach "DPD" wskazuje to na uszkodzenie przesyłki.
W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem, oraz wskazanie że zewnętrzne opakowanie było uszkodzone.

9.

Możliwy jest także odbiór osobisty zamawianych produktów w wybranych lokalizacjach.
Wybierając formę zapłaty za zamówienie należy wybrać opcję ZAPŁATA PRZELEWEM -  ODBIÓR OSOBISTY.
Przy takim zamówieniu nie są naliczane żadne koszty wysyłki. Po odbiór prosimy zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 21 oraz w soboty w godz. 8 - 15 w wybranych lokalizacjach, po otrzymaniu od nas maila informującego, że zamawiane produkty są już dla Państwa przygotowane.
W trakcie odbioru zamówienia należ podać pełny numer zamówienia i imię nazwisko osoby która złożyła zamówienie.
Ceny i dostępność produktów bezpośrednio w aptekach stacjonarnych mogą być inne od tych prezentowanych na stronie.

ZAKUP LEKU NA RECEPTĘ

Jeżeli Klient chce  dokonać zakupu leku na receptę, prosimy o:
• Odszukanie w naszej aptece leku, jaki został zapisany na recepcie.
• Znaleziony lek należy dodać do Koszyka w ilości nie większej niż jest to zaznaczone na recepcie.
• Zamówienie leków na receptę musi być oddzielne od leków bez recepty (w tym kosmetyków, sprzętu medycznego i innych).
• Po skompletowaniu zamówienia, należy przejść do Koszyka.
• W Koszyku należy przystąpić do realizacji zamówienia, podać swoje dane adresowe oraz wybrać metodę płatności - PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE W APTECE

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zostaną Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową.