• 💰 Dostawa za 0 zł przy zakupie za min. 59 zł* Sprawdź!
  Dostawa za 0zł dla większości produktów, jeśli ich łączna wartość wyniesie od 59 zł, przy wyborze wysyłki ORLEN Paczka
Legalna apteka
2023-11-17
Dolegliwości i choroby

Sepsa – przyczyny, objawy, sposoby leczenia

Sepsa to zdefiniowana jako potencjalnie zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie. Występuje, gdy zakażenie prowadzi do uwalniania substancji chemicznych, które wywołują ogólnoustrojowe stany zapalne. Objawy sepsy obejmują gorączkę, tachykardię (przyspieszone bicie serca), tachypnoe (przyspieszony oddech), wysypkę oraz zmiany stanu psychicznego. Sepsa to poważny stan, który nieodpowiednio leczony może prowadzić do trwałego uszkodzenia narządów, niewydolności wielonarządowej, a nawet śmierci.

 sepsa
Spis treści

Przyczyny sepsy

Sepsa jest poważnym stanem, który występuje, gdy odpowiedź organizmu na zakażenie prowadzi do uszkodzenia własnych tkanek i narządów. Sepsa może być spowodowana przez wiele różnych rodzajów zakażeń, ale najczęściej występuje w odpowiedzi na zakażenia: bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze i grzybicze.

 • Zakażenia bakteryjne to najczęstsze przyczyny sepsy. Bakterie mogą dostać się do organizmu przez skórę (np. przez rany, oparzenia), drogi oddechowe (np. zapalenie płuc), układ moczowy (np. zapalenie pęcherza), układ pokarmowy (np. zapalenie wyrostka robaczkowego) lub przez wszczepione medyczne urządzenia, takie jak cewniki czy rurki do oddychania.
 • Wirusy, takie jak wirus grypy, wirus zapalenia wątroby, czy wirusy odpowiadające za zakażenia dróg oddechowych, mogą również prowadzić do sepsy.
 • Zakażenia grzybicze, takie jak kandydoza lub aspergiloza, mogą prowadzić do sepsy szczególnie u osób z obniżoną odpornością.

Ważne jest zrozumienie, że każde zakażenie, nawet stosunkowo łagodne, może prowadzić do sepsy, szczególnie u osób z obniżoną odpornością, osób starszych, małych dzieci, osób z przewlekłymi chorobami takimi jak cukrzyca, czy osób hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii. Dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie zakażeń.

Objawy sepsy

Sepsa jest poważnym stanem zdrowia, który może szybko prowadzić do różnych powikłań, a nawet śmierci. Objawy sepsy zależą od stopnia zaawansowania choroby, ale najcześciej obejmują: gorączkę, przyspieszony oddech i tętno, dezorientację, senność bądź pobudzenie, ból, niedociśnienie, bladość czy wysypkę.

 • Gorączka lub niska temperatura ciała - często jest to jeden z pierwszych objawów sepsy.
 • Przyspieszony oddech - pacjenci z sepsą często oddychają szybko, ponieważ ciało próbuje zwalczyć zakażenie.
 • Przyspieszone tętno - podobnie jak w przypadku przyspieszonego oddechu, przyspieszone tętno jest odpowiedzią organizmu na walkę z zakażeniem.
 • Zmiana stanu mentalnego - podczas sepsy mogą wystąpić: dezorientacja, senność, pobudzenie, zamieszanie lub utrata świadomości.
 • Ból - pacjenci mogą odczuwać ból lub dyskomfort w różnych częściach ciała.
 • Niedociśnienie - u chorego na posocznicę może spaść ciśnienie krwi, co prowadzi do zawrotów głowy, omdleń lub poczucia słabości.
 • Bladość i zimna, lepka skóra - może to wynikać z niewydolności krążenia.
 • Wysypka przy sepsie - niektóre osoby z sepsą mogą mieć plamistą wysypkę na skórze.
 • Ostra niewydolność nerek - może objawiać się małą ilością moczu lub brakiem moczu.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi - sepsa może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia krwi, co może skutkować krwawieniem lub siniakami.

Sepsa wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Wczesne rozpoznanie i leczenie sepsy jest kluczowe dla zapewnienia jak najkorzystniejszego rokowania.

Diagnozowanie sepsy

Diagnozowanie sepsy może być trudne, ponieważ jej objawy często przypominają objawy innych stanów medycznych. Proces diagnozowania zazwyczaj obejmuje: wywiad medyczny i badanie fizykalne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz ocenę narządów.

Wywiad medyczny i badanie fizykalne: lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem lub opiekunem pacjenta na temat objawów, historii zdrowia i potencjalnej ekspozycji na zakażenie. Lekarz przeprowadza również badanie fizykalne w celu oceny objawów sepsy.

Badania laboratoryjne: mogą zostać zlecane testy, takie jak pełna morfologia krwi, biochemia krwi, badania moczu, testy na obecność bakterii w krwi (hemokultura) i inne badania w celu identyfikacji możliwego źródła zakażenia.

Badania obrazowe: w zależności od objawów i stanu pacjenta, mogą być potrzebne dodatkowe badania obrazowe, takie jak rentgen klatki piersiowej, ultrasonografia, tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI), aby zidentyfikować potencjalne źródło zakażenia.

W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe badania, takie jak analiza płynów z otrzewnej lub punkcja lędźwiowa, aby pomóc zidentyfikować potencjalne źródło zakażenia.

Ocena narządów: pacjenci z sepsą często mają uszkodzenia narządów, takie jak niewydolność nerek czy uszkodzenie płuc. W związku z tym mogą być przeprowadzone testy funkcji narządów, takie jak pomiar stężenia kreatyniny we krwi (do oceny funkcji nerek) lub pomiar poziomów enzymów wątrobowych.

Jak długo rozwija się sepsa?

Czas rozwinięcia się sepsy, zwanej też posocznicą, może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, w tym od szybkości rozpoznania i rozpoczęcia leczenia. Sepsa jest stanem nagłym - objawy mogą pojawić się stosunkowo szybko, czasami nawet w ciągu kilku godzin. Kluczowym czynnikiem jest jednak szybkość zdiagnozowania posocznicy i rozpoczęcia stosownego leczenia. W przypadku podejrzenia sepsy ważne jest niezwłoczne udanie się na oddział ratunkowy.

Czy sepsa jest uleczalna?

Leczenie sepsy jest złożone i wymaga podejścia wielokierunkowego, które obejmuje zarówno leczenie przyczynowe jak i objawowe.

 • Antybiotyki: leczenie antybiotykami jest kluczowe w zarządzaniu sepsą i zazwyczaj jest rozpoczynane jak najszybciej po postawieniu diagnozy. Wybór antybiotyku zależy od przewidywanego źródła zakażenia i lokalnych wytycznych dotyczących antybiotykoterapii.
 • Kontrola źródła zakażenia: jeżeli to możliwe kluczowa jest kontrola źródła zakażenia. Może to obejmować chirurgiczne usunięcie zainfekowanych tkanek, drenaż ropni, usuwanie zainfekowanych cewników lub innego sprzętu medycznego.
 • Podtrzymywanie czynności narządów: leczenie sepsy często obejmuje wsparcie dla narządów, które mogą być uszkodzone przez sepsę. Może to obejmować: płyny dożylnie w celu utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i perfuzji narządów, leki wspomagające pracę serca (tzw. inotropy), tlenoterapię lub mechaniczną wentylację dla osób z niewydolnością oddechową, leki przeciwpłytkowe lub przeciwkrzepliwe w przypadku zaburzeń krzepnięcia, dializę w przypadku niewydolności nerek.
 • Intensywna opieka: pacjenci z sepsą często wymagają opieki na oddziale intensywnej terapii (OIOM), gdzie mogą być ściśle monitorowani i mogą otrzymać wsparcie dla wielu funkcji życiowych.
 • Wsparcie metaboliczne: wiele osób z sepsą może wymagać wsparcia żywieniowego, ponieważ ich zapotrzebowanie na kalorie i białko jest zwykle zwiększone.

Leczenie sepsy musi być dobrane indywidualnie i zależy od wielu czynników, takich jak wiek pacjenta, stan ogólny, obecność chorób współistniejących, źródło zakażenia, typ patogenu oraz odpowiedź na początkowe leczenie. Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę przy wyborze optymalnej strategii leczenia dla konkretnego pacjenta.

Sepsa rokowania

Rokowania dotyczące sepsy zależą od wielu czynników, takich jak szybkość rozpoznania, odpowiedź na leczenie, wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta, rodzaj zakażenia i powikłania. Im szybciej sepsa zostanie zdiagnozowana i leczona, tym mniejsze szanse na rozwinięcie się powikłań i większe są szanse na powrót do zdrowia. Rokowania mogą różnić się w zależności od rodzaju bakterii, wirusa lub innego czynnika zakaźnego, który wywołuje sepsę. Sepsa u dzieci, osób starszych i osób o osłabionej odporności może powodować poważne skutki, w tym śmierć. Należy pamiętać, że postęp w dziedzinie medycyny i technologii oraz skuteczność leków przeciwbakteryjnych mogą poprawić rokowania w przypadku sepsy. Jednakże sepsa nadal pozostaje stanem bardzo niebezpiecznym, a szybkość interwencji medycznej odgrywa kluczową rolę w powrocie do zdrowia.

Życie po sepsie - powikłania

Sepsa to poważny stan zdrowia, który może prowadzić do wielu powikłań, zarówno krótko- jak i długoterminowych. Powikłania krótkoterminowe to między innymi: dysfunkcja narządów, wstrząs septyczny czy zaburzenia krzepnięcia krwi.

Dysfunkcja narządów: sepsa może prowadzić do uszkodzenia jednego lub więcej narządów, w tym serca, nerek, wątroby i płuc. W skrajnych przypadkach może dojść do niewydolności wielonarządowej, która jest zwykle śmiertelna.

 • Wstrząs septyczny: to stan, w którym ciśnienie krwi spada do niebezpiecznie niskiego poziomu, co utrudnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych do narządów.Wstrząs septyczny jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi: sepsa może powodować zaburzenia krzepnięcia krwi, które mogą prowadzić do powstawania małych skrzepów, które blokują przepływ krwi do narządów.

Długoterminowe powikłania to: zespół po intensywnej terapii, przewlekłe uszkodzenie narządów, zespół stresu pourazowego i problemy z jakością życia.

 • PICS - zespół po intensywnej terapii: pacjenci, którzy byli hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii z powodu sepsy, mogą doświadczyć długotrwałych problemów fizycznych, kognitywnych i psychicznych. Mogą wystąpić problemy z pamięcią, koncentracją, depresją, lękiem, zmęczeniem, osłabieniem mięśni i trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Przewlekłe uszkodzenie narządów: sepsa może prowadzić do przewlekłego uszkodzenia narządów, takiego jak przewlekła niewydolność nerek lub przewlekła niewydolność oddechowa.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): niektórzy pacjenci po przebyciu ciężkiego odcinka sepsy mogą doświadczyć PTSD, zwłaszcza jeśli wymagało to pobytu na oddziale intensywnej terapii.
 • Problemy z jakością życia: po przebyciu sepsy, niektórzy pacjenci doświadczają znacznego pogorszenia jakości życia z powodu przewlekłego bólu, zmęczenia, utraty apetytu, problemów ze snem i problemów z funkcjonowaniem społecznym.

Rekonwalescencja po sepsie

Rekonwalescencja po sepsie jest procesem długotrwałym i wymaga indywidualnego podejścia. Sepsa jest stanem poważnym, który wpływa na wiele narządów i układów w organizmie, więc rekonwalescencja może obejmować różne aspekty zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Pacjenci, którzy przebyli sepsę, powinni być pod stałą opieką lekarza, aby monitorować stan zdrowia. Obejmuje to badania krwi, kontrolę funkcji narządów i inne testy diagnostyczne, które pozwolą ocenić ewentualne powikłania. Sepsa może prowadzić do utraty masy mięśniowej, osłabienia ogólnego i utraty kondycji fizycznej. Fizjoterapia może być ważnym elementem rekonwalescencji, pomocnym w przywracaniu siły mięśniowej, równowagi i sprawności fizycznej. Pacjenci, którzy przeżyli sepsę, mogą doświadczać problemów psychicznych, takich jak stres pourazowy, depresja czy lęki. Wsparcie psychologiczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe, może być istotne w procesie powrotu do zdrowia. W przypadku utraty masy ciała lub problemów z żywieniem po sepsie niezwykle ważne jest odpowiednie odżywianie. Dietetyk może pomóc w opracowaniu zbilansowanego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Niektórzy pacjenci mogą wymagać długoterminowej terapii lekowej lub innych form leczenia, aby kontrolować ewentualne powikłania lub utrzymanie zdrowia. Proces rekonwalescencji może być różny dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia ciężkości sepsy, istniejących chorób współistniejących i innych czynników. Ważne jest, aby pacjent korzystał z odpowiedzialnego wsparcia najbliższych i pozostawał pod stałą opieką medyczną.

Zdjęcie autora
Autor
mgr farm. Szymon Dybalski

Ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 5 lat wykonuje swój zawód mając czynny kontakt z pacjentem, przy czym od 4 lat pełni funkcję specjalisty w dziedzinie farmacji w Aptece Melissa, udzielając pacjentom merytorycznych wideoporad oraz publikując eksperckie artykuły w Strefy Wiedzy. W pracy farmaceuty najbardziej ceni sobie kontakt z pacjentem, możliwość niesienia pomocy oraz rozwiewania wątpliwości dotyczących zamienników leków, dawkowania, realizacji recept i innych nurtujących kwestii związanych z farmakoterapią. Dziedziną, w której się kształci i wciąż poszerza swoją wiedzę jest prawo farmaceutyczne. Czas poza pracą uwielbia spędzać z rodziną, a w wolnych chwilach stawia na aktywność – zazwyczaj wybiera bieganie, wspinaczkę oraz długie spacery z psem, dzięki któremu zainteresował się tematem zwierzęcej behawiorystyki.

Podobne wpisy
Często rozwija się w lodówce i lubi niskie temperatury – listeria monocytogenes to bakteria wywołująca...
CZYTAJ
Gronkowiec skórny to bakteria, która zwiększa ryzyko rozwoju wielu poważnych chorób – szczególnie u osób...
CZYTAJ
C-reaktywne białko (CRP) jest białkiem wytwarzanym przez wątrobę jako reakcję na stan zapalny lub infekcję w...
CZYTAJ
Certyfikaty i wyróżnienia