POLITYKA PRYWATNOŚšCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od PaŁ„stwa przez sklep internetowy Apteka Melissa Mikołaj Gauer, prowadzony pod www.apteka-melissa.pl (dalej zwaną Witryną) przez Apteka Melissa Mikołaj Gauer z siedzibą w Łodzi 91-409, Pomorska 80 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokłada wszelkich staraŁ„ w celu zapewnienia poszanowania PaŁ„stwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbę™dne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na PaŁ„stwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez PaŁ„stwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieę‡ charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknię™cia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakoŁ„czeniu korzystania przez PaŁ„stwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak PaŁ„stwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Dodatkowo niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostę™pnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) bę™dą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google bę™dzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywaę‡ te informacje osobom trzecim, jeżeli bę™dzie zobowiązana to uczynię‡ na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie bę™dzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi bę™dącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnowaę‡ z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamię™taę‡, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazaę‡ się™ niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę™ na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W każdym wypadku mogą PaŁ„stwo zablokowaę‡ instalowanie plików cookies lub usunąę‡ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje PaŁ„stwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystaę‡ z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowaę‡ się™ z producentem przeglądarki, z której PaŁ„stwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzię‡ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmowaę‡ m.in. PaŁ„stwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę™ Internetu oraz adres strony, z której weszliście PaŁ„stwo na Witrynę™. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z PaŁ„stwem mogą zawieraę‡ tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te bę™dą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie bę™dą łączone z przekazanymi przez PaŁ„stwo danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy bę™dzie od PaŁ„stwa zbierał nastę™pujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

    imię™,
    nazwisko,
    adres płatnika,
    adres dostawy przesyłki,
    e-mail,
    numer telefonu kontatkowego,
    nazwa firmy oraz NIP (w przypadku prośby o wystawienie faktury VAT).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile PaŁ„stwo wyraziliście na to zgodę™ (zapis do newslettera), podany przez PaŁ„stwa adres
e-mail bę™dzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów
apteka-melissa.pl. Zgoda może byę‡ cofnię™ta w każdym czasie.

 

Udostę™pnienie informacji

1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostę™pniaę‡ zebrane od PaŁ„stwa dane do nastę™pujących podmiotów:

    firma kurierska Siódemka,
    InPost,
    operator płatności PayU.

W takich przypadkach ilośę‡ przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


2. Apteka Internetowa Melissa jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsię™biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy PoznaŁ„ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Aptece Internetowej Melissa, a także na zamieszczaniu w serwisie dostę™pnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
Użytkownik dokonujący zakupu w Aptece Internetowej Melissa może dobrowolnie wyrazię‡ zgodę™ na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.
 

3. Dokonując zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego wyrażają PaŁ„stwo zgodę™ na przekazanie swojego adresu e-mail i numeru zamówienia do  Opineo sp. z o.o. oraz zgodę™ na przetwarzanie przez Opineo sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie. Dane osobowe, które zostały za zgodą użytkownika przekazane do Opineo sp. z o.o., mogą również zostaę‡ na jego żądanie poprawione, uaktualnione lub usunię™te. W tym celu użytkownik może skontaktowaę‡ się™ z Opineo sp. z o.o.

4. Ponadto, podane przez PaŁ„stwa informacje mogą zostaę‡ udostę™pnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

W jaki sposób możecie PaŁ„stwo korzystaę‡ z przysługujących praw?

Macie PaŁ„stwo możliwośę‡ podglądu i edycji PaŁ„stwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się™ z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie PaŁ„stwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@apteka-melissa.pl. Przysługuje PaŁ„stwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na PaŁ„stwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunię™cia danych, a także prawo do sprostowania błę™dów, uzupełnienia lub uaktualnienia PaŁ„stwa danych. Macie PaŁ„stwo również możliwośę‡ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania PaŁ„stwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:
info@apteka-melissa.pl

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiaę‡ się™ okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadaę‡ własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznaę‡ się™. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postę™powania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą byę‡ przez PaŁ„stwa zadane pod adresem: info@apteka-melissa.pl

Pozostałe postanowienia

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostę™pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowieŁ„ Umowy sprzedaży Towarów nastę™puje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

DANE ADRESOWE

Apteka Melissa
Pomorska 77
90-224 Łódź
tel: 500660977
email: info@apteka-melissa.pl

KONTO

Pekao SA (Łódź)
Nr konta: 68 1240 3031 1111 0010 2859 5266
WYSYŁKA PŁATNOŚĆ

Przesyłki do Państwa realizowane są za pomącą firm: DPD, Poczty Polskiej. Szczegółowy cennik kosztów dostawy znajdziecie Państwo w zakładce WYSYŁKA I ZWROTY.

Płatności za zamówiony towar w naszej aptece możecie dokonać Państwo tradycyjnym przelewem na konto bankowe podane na naszej stronie lub za pomocą systemu płatności PayU.
Nie znalazłem produktu

Poleć aptekę znajomemu
Created by dotandspot.pl