Legalna apteka
2023-07-28
Zdrowa skóra i uroda

Aceton - właściwości, zastosowania i potencjalne zagrożenia

Aceton, zwany również propanonem, to bezbarwna ciecz o charakterystycznym, mocnym zapachu. Jest to najprostszy z acyklicznych ketonów. W organizmach żywych, aceton jest jednym z ciał ketonowych, które są produkowane podczas metabolizmu tłuszczów, zwłaszcza w sytuacjach takich jak głodzenie czy dieta ketogeniczna. Aceton jest powszechnie używany jako rozpuszczalnik w przemyśle i laboratoriach, ze względu na jego zdolność do rozpuszczania wielu substancji organicznych. Jest również składnikiem niektórych klejów, lakierów do paznokci, zmywaczy do lakieru do paznokci i innych produktów. Pomimo swojej powszechnej użyteczności, aceton może być niebezpieczny. Ma działanie drażniące na skórę, oczy i układ oddechowy, a przy długotrwałym narażeniu może prowadzić do uszkodzeń narządów. Jest też łatwopalny.

 Aceton
Spis treści

Aceton – podstawowe informacje

Aceton, zwany również propanonem, to bezbarwna ciecz o charakterystycznym, mocnym zapachu. Definicja oparta na strukturze cząsteczkowej mówi, że aceton to trzyatomowy związek węgla, w którym centralny atom węgla jest połączony z dwoma atomami wodoru i jedną grupą ketonową (grupa karbonylowa), co daje mu strukturę CH3-CO-CH3.

 • Wzór chemiczny: C3H6O
 • Nazwa IUPAC: Propanon
 • Masa cząstkowa: 58,08 g/mol
 • Temperatura wrzenia: 56,05°C (132,89°F)
 • Temperatura topnienia: -94,7°C (-138,46°F)
 • Gęstość: 0,791 g/cm3 (przy 20°C)
 • Rozpuszczalność: Aceton jest mieszalny z wodą w dowolnych proporcjach. Jest również rozpuszczalny w wielu organicznych rozpuszczalnikach, takich jak etanol, benzen, chloroform, itd.

Właściwości acetonu

Aceton (propanon) ma wiele właściwości, które czynią go użytecznym w różnych zastosowaniach przemysłowych i domowych.

 • Rozpuszczalność: aceton jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych organicznych rozpuszczalników. Jest w stanie rozpuścić wiele typów plastiku, gumy, włókien i wielu innych materiałów. Aceton jest także całkowicie mieszalny z wodą, co czyni go wyjątkowo przydatnym w laboratoriach i przemyśle chemicznym.
 • Reaktywność chemiczna: aceton jest stosunkowo stabilny chemicznie. Może jednak reagować z niektórymi związkami, takimi jak siarkowodór, a także z niektórymi metalami i ich jonami.
 • Punkt zapłonu: aceton jest bardzo łatwopalny i ma niski punkt zapłonu, około -20°C. Może tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem.
 • Temperatura wrzenia i topnienia: aceton ma stosunkowo niską temperaturę wrzenia (56,05°C) i bardzo niską temperaturę topnienia (-94,7°C), co oznacza, że łatwo przechodzi ze stanu ciekłego w stan gazowy.
 • Toksyczność: aceton jest uważany za stosunkowo nisko toksyczny w porównaniu z innymi rozpuszczalnikami. Może jednak powodować podrażnienia skóry, oczu i układu oddechowego, a przy długotrwałej ekspozycji lub spożyciu może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych.
 • Lotność: aceton jest bardzo lotny, co oznacza, że łatwo przechodzi w stan gazowy. Dlatego powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku.
 • Polarność: aceton jest związkiem polarnym, co tłumaczy jego zdolność do rozpuszczania innych związków polarnych i niepolarnych.
 • Biochemia: aceton jest jednym z ciał ketonowych wyprodukowanych w organizmie przez wątrobę w procesie ketogenezy, zwłaszcza podczas długotrwałego głodzenia się, intensywnego wysiłku fizycznego lub diety ketogenicznej.

Aceton w kosmetyce

Aceton jest powszechnie używany w przemyśle kosmetycznym, najczęściej jako składnik zmywaczy do paznokci. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczalnika, aceton jest w stanie efektywnie usuwać lakier do paznokci, który jest zazwyczaj oparty na różnego rodzaju żywicach i polimerach. Zmywacze do paznokci na bazie acetonu są skuteczne i szybko działają, ale mogą być również dość agresywne dla skóry i paznokci. Mogą prowadzić do wysuszenia i podrażnienia skóry, a także do osłabienia paznokci. Dlatego wiele firm kosmetycznych oferuje również zmywacze do paznokci bez acetonu, które są delikatniejsze dla skóry i paznokci, ale mogą być mniej skuteczne w usuwaniu niektórych rodzajów lakieru do paznokci. W przemyśle kosmetycznym aceton może być również używany w procesie produkcji różnych produktów, na przykład jako rozpuszczalnik dla różnych składników. Jednak nie jest zazwyczaj obecny w gotowym produkcie w dużej ilości, ze względu na jego potencjalną toksyczność i tendencję do wysuszania skóry. Jest ważne, aby zawsze używać acetonu i produktów na jego bazie zgodnie z instrukcjami i unikać długotrwałego kontaktu ze skórą lub wdychania oparów.

Wpływ acetonu na zdrowie człowieka

Aceton jest organicznym związkiem chemicznym, który może mieć pewne skutki dla zdrowia, jeśli jest niewłaściwie używany lub jeśli człowiek jest narażony na zbyt duże ilości. Wśród potencjalnych skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na aceton wymienia się: podrażnienie, narażenie na wdychanie czy połknięcie.

 • Podrażnienie: aceton może powodować podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. Długotrwały kontakt ze skórą może prowadzić do wysuszenia i pęknięć skóry.
 • Narażenie na wdychanie: długotrwałe wdychanie oparów acetonu może prowadzić do bólów głowy, zawrotów głowy, senności, niewłaściwego widzenia, nudności, wymiotów, a w skrajnych przypadkach do utraty przytomności. Aceton jest również uważany za potencjalnie szkodliwy dla układu nerwowego po długotrwałej ekspozycji.
 • Połknięcie: połknięcie acetonu może prowadzić do podobnych objawów jak wdychanie, a także do bólów brzucha i, w niektórych przypadkach, do uszkodzenia wewnętrznych organów.

Ciało ludzkie naturalnie produkuje niewielkie ilości acetonu jako produkt uboczny metabolizmu tłuszczów. W normalnych warunkach, aceton jest bezpiecznie usuwany z organizmu. Jednak w niektórych stanach, takich jak niewyrównana cukrzyca, głodzenie lub dieta ketogeniczna, produkcja acetonu może wzrosnąć, prowadząc do stanu zwanego kwasicą ketonową.

Pomimo tych potencjalnych skutków zdrowotnych, aceton jest uważany za stosunkowo bezpieczny, jeśli jest używany prawidłowo i z odpowiednią ostrożnością. Zawsze należy używać produktów zawierających aceton zgodnie z instrukcjami producenta i unikać niewłaściwego użytkowania lub narażenia.

Zdjęcie autora
Autor
mgr farm. Szymon Dybalski

Ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 5 lat wykonuje swój zawód mając czynny kontakt z pacjentem, przy czym od 4 lat pełni funkcję specjalisty w dziedzinie farmacji w Aptece Melissa, udzielając pacjentom merytorycznych wideoporad oraz publikując eksperckie artykuły w Strefy Wiedzy. W pracy farmaceuty najbardziej ceni sobie kontakt z pacjentem, możliwość niesienia pomocy oraz rozwiewania wątpliwości dotyczących zamienników leków, dawkowania, realizacji recept i innych nurtujących kwestii związanych z farmakoterapią. Dziedziną, w której się kształci i wciąż poszerza swoją wiedzę jest prawo farmaceutyczne. Czas poza pracą uwielbia spędzać z rodziną, a w wolnych chwilach stawia na aktywność – zazwyczaj wybiera bieganie, wspinaczkę oraz długie spacery z psem, dzięki któremu zainteresował się tematem zwierzęcej behawiorystyki.

Podobne wpisy
Wiele osób - w większości oczywiście kobiet - zwykło słyszeć, że dłonie są wizytówką danej...
CZYTAJ
Srebro, kojarzone z metalem szlachetnym, ma wiele cennych właściwości. Wykorzystywane od wieków w medycynie alternatywnej,...
CZYTAJ
Woda termalna szturmem podbija rynek kosmetyków. Mimo że jest to produkty całkowicie naturalny, to jego...
CZYTAJ
Certyfikaty i wyróżnienia