Legalna apteka
2023-08-16
Dolegliwości i choroby

Arytmia serca - przyczyny, objawy i leczenie

Arytmia to stan, w którym rytm serca jest nieprawidłowy. Serce może bić zbyt szybko (tachykardia), zbyt wolno (bradykardia) lub nieregularnie. Wiele osób z arytmiami nie doświadcza żadnych objawów, ale w niektórych przypadkach może wystąpić uczucie kołatania serca, zawroty głowy, uczucie zasłabnięcia, duszność czy ból w klatce piersiowej. Przyczyny arytmii są różne i mogą obejmować czynniki takie jak choroby serca, nadmierne spożycie alkoholu lub kofeiny, stres, niektóre leki czy niektóre zaburzenia genetyczne. Istnieją różne typy arytmii, w zależności od tego, gdzie w sercu zaczyna się problem i jak wpływa na rytm serca. Najczęstsze typy arytmii to: migotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, częstoskurcz komorowy, blok serca. Diagnoza arytmii może obejmować różne testy, takie jak elektrokardiogram (EKG), monitorowanie Holtera (24-godzinny test EKG), test wysiłkowy, echokardiogram czy badanie elektrofizjologiczne serca. Leczenie arytmii zależy od jej rodzaju i nasilenia objawów. Może obejmować zmiany stylu życia, leki, medyczne procedury takie jak ablację serca, implantację rozrusznika serca czy defibrylatora. Każdy przypadek jest inny, dlatego plan leczenia powinien być indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta.

 Arytmia serca
Spis treści

Rodzaje arytmii serca

Istnieje wiele różnych typów arytmii, które mogą być klasyfikowane na podstawie miejsca, w którym występują (przedsionki lub komory) i tempa bicia serca (zbyt szybkie, zbyt wolne lub nieregularne).

 • Migotanie przedsionków (Afib) to najczęstsza arytmią serca. Polega na nieregularnym i często przyspieszonym rytmie serca, który prowadzi do nieregularnego przepływu krwi z przedsionków do komór serca. 
 • Trzepotanie przedsionków to stan, w którym przedsionki serca biją bardzo szybko i nieregularnie. 
 • Częstoskurcz przedsionkowy (AT) to stan, w którym przedsionki serca biją zbyt szybko, ale zwykle regularnie. 
 • Częstoskurcz komorowy (VT) to stan, w którym komory serca biją zbyt szybko. Jest to poważne schorzenie, które może prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. 
 • Migotanie komór (VF) jest to stan, który jest potencjalnie śmiertelny i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Polega na szybkim i nieregularnym biciu komór, które powoduje zatrzymanie przepływu krwi do organizmu. 
 • Blok serca to stan, w którym impulsy elektryczne są spowolnione lub zablokowane na drodze od przedsionków do komór. Blok może być całkowity (całkowite zablokowanie przepływu impulsów) lub niecałkowity (tylko niektóre impulsy są przekazywane). 
 • Zespół długiego QT to genetyczne zaburzenie rytmu serca, które może prowadzić do nagłych ataków migotania komór. 
 • Choroba węzła zatokowego to stan, w którym naturalny rozrusznik serca (węzeł zatokowy) nie działa prawidłowo, co prowadzi do zbyt wolnego, zbyt szybkiego lub nieregularnego rytmu serca.

To tylko niektóre z wielu różnych typów arytmii. Każda osoba z arytmią może doświadczać różnych objawów i potrzebować różnych form leczenia, dlatego ważne jest, aby omówić swoje objawy i opcje leczenia z lekarzem.

Przyczyny powstawania arytmii - czynniki ryzyka

Arytmie mogą czasami występować u zdrowych osób, ale częściej są związane z innymi problemami zdrowotnymi, zwłaszcza z chorobami serca. Wśród czynników, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia arytmii wymienia się: choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia elektrolitowe, choroby tarczycy, cukrzycę, niehigieniczny tryb życia, czynniki genetyczne oraz wiek.

 • Choroby serca: wiele chorób serca może prowadzić do arytmii, w tym choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, wady zastawek serca, niewydolność serca, kardiomiopatia i inne schorzenia serca.
 • Wysokie ciśnienie krwi: niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi może prowadzić do pogrubienia i sztywności ścianek serca, co może zakłócać normalne przewodzenie impulsów elektrycznych przez serce.
 • Zaburzenia elektrolitowe: nieprawidłowe poziomy elektrolitów, takich jak potas i magnez, mogą wpływać na elektryczną aktywność serca.
 • Choroby tarczycy: zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy mogą powodować różne problemy z sercem, w tym arytmie.
 • Cukrzyca: cukrzyca zwiększa ryzyko chorób serca, co może prowadzić do arytmii.
 • Niehigieniczny tryb życia: nadmierny stres, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz używanie niektórych leków lub narkotyków mogą prowadzić do arytmii.
 • Czynniki genetyczne: niektóre arytmie są dziedziczne, co oznacza, że ryzyko wystąpienia arytmii może być wyższe, jeśli osoba w rodzinie miała tego typu zaburzenia.
 • Wiek: ryzyko arytmii zwiększa się z wiekiem, ponieważ starsze osoby są bardziej narażone na choroby serca i inne schorzenia, które mogą prowadzić do arytmii.

To są tylko niektóre z wielu czynników, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia arytmii. Ważne jest, aby omówić swoje indywidualne ryzyko z lekarzem, aby móc podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania arytmii.

Objawy arytmii serca

Objawy arytmii mogą być różne w zależności od osoby i typu arytmii i mogą obejmować: kołatanie serca, duszność, zawroty głowy i omdlenia, ból w klatce piersiowej, niepokój, pocenie się.

 • Kołatanie serca często opisane jako uczucie szybkiego, nieregularnego lub silnego bicia serca.
 • Duszność może wystąpić nawet przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku.
 • Niektóre osoby z arytmiami mogą odczuwać nagłe uczucie zawrotów głowy lub mogą nawet stracić przytomność.
 • Ból w klatce piersiowej może występować zwłaszcza u osób z istniejącymi problemami z sercem.
 • Słabość lub zmęczenie: są często odczuwane przez osoby z arytmiami.
 • W niektórych przypadkach można odczuwać niepokój lub uczucie paniki, którym może towarzyszyć nadmierne pocenie się.

Diagnozowanie arytmii

Diagnozowanie arytmii zwykle zaczyna się od dokładnego wywiadu medycznego i badania fizykalnego przez lekarza. Lekarz będzie chciał zrozumieć historię objawów, jakie leki pacjent przyjmuje, oraz rodzinne i osobiste historie chorób. Do rozpoznania arytmii stosuje się także: elektrokardiogram, badanie Holtera, test wysiłkowy, echokardiogram, badanie elektrofizjologiczne i testy genetyczne.

 • Elektrokardiogram (EKG): jest to podstawowe badanie, które mierzy aktywność elektryczną serca. Może pomóc w identyfikacji problemów z rytmem serca.
 • Monitorowanie metodą Holtera to przenośne urządzenie, które pacjent nosi przez 24-48 godzin (lub dłużej), rejestrujące ciągły EKG. Może to pomóc w identyfikacji arytmii, które nie występują cały czas.
 • Test wysiłkowy: podczas tego testu pacjent jest monitorowany pod kątem arytmii podczas wykonywania ćwiczeń, zwykle na bieżni.
 • Echokardiogram serca: to badanie ultrasonograficzne serca, które może pomóc w identyfikacji problemów strukturalnych serca, które mogą prowadzić do arytmii.
 • Badanie Elektrofizjologiczne Serca (EPS): jest to inwazyjne badanie, w którym cienkie elektrody są wprowadzane bezpośrednio do serca. Pozwala to lekarzowi na mapowanie przepływu elektrycznego przez serce i indukowanie arytmii w kontrolowanych warunkach.
 • Testy genetyczne: w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli arytmia jest rodzinna, mogą być stosowane testy genetyczne w celu identyfikacji mutacji genetycznych związanych z arytmiami.

Rodzaj i liczba badań zależeć będą od indywidualnej sytuacji pacjenta, włączając w to rodzaj i nasilenie objawów, stan ogólny zdrowia, i historyczne oraz aktualne problemy medyczne.

Główne metody leczenia arytmii

Arytmia, czyli nieregularne bicie serca, może być leczona na kilka różnych sposobów. Dokładny plan leczenia zależy od wielu czynników, w tym od typu arytmii, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz tego, czy arytmia powoduje jakiekolwiek objawy.

 • Leki: istnieją różne rodzaje leków, które mogą kontrolować rytm serca lub częstość akcji serca. Wybór leku zależy od typu arytmii. Leki mogą obejmować beta-blokery, blokery kanałów wapniowych, digoksynę, amiodaron, sotalol, dofetylid i inne.
 • Kardiowersja: jest to procedura, która często wykorzystuje elektryczność do przywrócenia normalnego rytmu serca. Jest to często stosowane w przypadku fibrillacji przedsionków lub migotania przedsionków.
 • Ablacja: procedura polega na niszczeniu małego obszaru tkanki serca, który powoduje arytmie. Może to być wykonane za pomocą fal radiowych (RFCA) lub przez zamrażanie (krioterapia).
 • Implantacja urządzenia: niektóre arytmie mogą wymagać implantacji urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, który pomaga kontrolować rytm serca, lub defibrylatora automatycznego, który monitoruje rytm serca i dostarcza impulsy elektryczne lub wstrząsy, aby przywrócić normalny rytm.
 • Operacja: w niektórych przypadkach może być konieczna operacja serca.
 • Zmiany stylu życia: czasem zmiana diety, regularne ćwiczenia, unikanie stresu, rzucenie palenia lub ograniczenie spożycia alkoholu może pomóc kontrolować arytmie.

Wszystkie te metody mają na celu kontrolę rytmu serca i zapobieganie poważnym konsekwencjom, takim jak udar mózgu lub zawał serca.

Powikłania wynikające z arytmii serca

Arytmia serca, czyli nieprawidłowy rytm serca, może prowadzić do szeregu poważnych powikłań, w zależności od typu arytmii, jej częstotliwości i czasu trwania.

 • Zawał serca: niektóre formy arytmii, szczególnie te związane z bardzo szybkim rytmem serca, mogą prowadzić do zmniejszenia przepływu krwi do mięśnia sercowego, co może prowadzić do zawału serca.
 • Udar: arytmie, takie jak migotanie przedsionków, mogą prowadzić do powstania skrzepów krwi w sercu. Jeżeli skrzep ten zostanie przeniesiony do mózgu, może zablokować dopływ krwi do części mózgu, co prowadzi do udaru.
 • Niewydolność serca: długotrwałe arytmie, szczególnie te związane z bardzo szybkim lub bardzo wolnym rytmem serca, mogą osłabiać mięsień sercowy, prowadząc do niewydolności serca.
 • Nagłe zatrzymanie krążenia: to najpoważniejsze powikłanie arytmii. W niektórych przypadkach, szczególnie przy ventricular fibrillation (migotanie komór), arytmia może prowadzić do nagłego i całkowitego zatrzymania krążenia, które jest stanem nagłym i może prowadzić do śmierci, jeśli natychmiast nie zostanie podjęta reanimacja.
 • Długotrwałe problemy ze zdrowiem: niektóre arytmie mogą prowadzić do chronicznych problemów ze zdrowiem, takich jak chroniczne zmęczenie, duszności, utrata zdolności do wykonywania codziennych czynności, a nawet depresja lub lęk.
 • Upośledzenie funkcji organów: w przypadku długotrwałej, ciężkiej arytmii, możliwe jest uszkodzenie innych organów, takich jak nerki lub wątroba, z powodu niedostatecznego przepływu krwi.

Należy podkreślić, że wiele form arytmii jest dobrze kontrolowanych za pomocą leczenia, a powikłania te często występują u osób z ciężką arytmia, która nie jest odpowiednio leczona. Dlatego każde podejrzenie problemów z rytmem serca powinno być jak najszybciej skonsultowane z lekarzem.

Zdjęcie autora
Autor
mgr farm. Szymon Dybalski

Ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 5 lat wykonuje swój zawód mając czynny kontakt z pacjentem, przy czym od 4 lat pełni funkcję specjalisty w dziedzinie farmacji w Aptece Melissa, udzielając pacjentom merytorycznych wideoporad oraz publikując eksperckie artykuły w Strefy Wiedzy. W pracy farmaceuty najbardziej ceni sobie kontakt z pacjentem, możliwość niesienia pomocy oraz rozwiewania wątpliwości dotyczących zamienników leków, dawkowania, realizacji recept i innych nurtujących kwestii związanych z farmakoterapią. Dziedziną, w której się kształci i wciąż poszerza swoją wiedzę jest prawo farmaceutyczne. Czas poza pracą uwielbia spędzać z rodziną, a w wolnych chwilach stawia na aktywność – zazwyczaj wybiera bieganie, wspinaczkę oraz długie spacery z psem, dzięki któremu zainteresował się tematem zwierzęcej behawiorystyki.

Podobne wpisy
Zawał serca (określany potocznie jako atak serca) to nagły stan patologicznego niedokrwienia mięśnia sercowego, stanowiący...
CZYTAJ
Serce zdrowego człowieka bije z częstotliwością nie większą niż 100 uderzeń na minutę. W przypadku...
CZYTAJ
Zawał serca, czyli stan niedokrwienia mięśnia sercowego, kojarzy się z ostrym bólem w klatce piersiowej,...
CZYTAJ
Certyfikaty i wyróżnienia