Legalna apteka
2023-08-22
Dolegliwości i choroby

Narkolepsja - rozpoznanie, leczenie i wsparcie

Narkolepsja to rzadka, przewlekła choroba neurologiczna, która wpływa na regulację snu i czuwania. Osoby cierpiące na narkolepsję mają trudności z kontrolowaniem snu, co prowadzi do niekontrolowanych epizodów nagłego zaśnięcia w ciągu dnia. Choroba ta może wpływać na jakość życia pacjenta, utrudniając mu codzienne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych czynności.

 Narkolepsja
Spis treści

Przyczyny narkolepsji

Narkolepsja jest skomplikowaną chorobą, której pełne mechanizmy pozostają przedmiotem intensywnych badań naukowych. Przyczyny narkolepsji nie są w pełni poznane, ale wiadomo, że ta choroba ma podłoże neurologiczne i genetyczne, a wśród czynników związanych z jej występowaniem wymienia się: niedobór hipokretyn, czynniki genetyczne, autoimmunologię i czynniki środowiskowe.

 • Niedobór hipokretyn (oreksyny): narkolepsja jest często związana z niskim poziomem neuroprzekaźnika hipokretyny (zwana również oreksyną). Hipokretyna jest odpowiedzialna za regulację snu i czuwania oraz utrzymanie stabilności okresów czuwania i snu. U osób z narkolepsją obserwuje się znaczne zmniejszenie liczby komórek produkujących hipokretynę w mózgu, co prowadzi do zaburzenia regulacji rytmu snu i czuwania.
 • Czynniki genetyczne: istnieje silny związek między narkolepsją a pewnymi genami. Osoby, które mają bliskich krewnych cierpiących na narkolepsję, mają wyższe ryzyko wystąpienia tej choroby. Zidentyfikowano kilka regionów genetycznych związanych z narkolepsją, w tym pewne allele HLA (układ antygenów leukocytów człowieka), co sugeruje, że układ odpornościowy może odgrywać rolę w patogenezie narkolepsji.
 • Autoimmunologia: niektóre dowody wskazują na to, że narkolepsja może mieć podłoże autoimmunologiczne. Wydaje się, że u niektórych pacjentów układ odpornościowy atakuje i niszczy komórki produkujące hipokretynę w mózgu, co prowadzi do niedoboru tego neuroprzekaźnika.
 • Czynniki środowiskowe: chociaż genetyka odgrywa kluczową rolę w narkolepsji, czynniki środowiskowe również mogą wpływać na rozwój tej choroby. Na przykład zakażenie wirusowe, szczególnie infekcje wirusem grypy, zostało skorelowane z ryzykiem wystąpienia narkolepsji.

Objawy narkolepsji

Objawy narkolepsji mogą być różnorodne i wpływają na zdolność do regulowania snu i czuwania.

 • Nadmierna senność w ciągu dnia: jest to charakterystyczny i najbardziej powszechny objaw narkolepsji. Osoby z narkolepsją odczuwają silne i nieodparte uczucie senności w ciągu dnia, które może pojawić się nawet po dłuższym i satysfakcjonującym nocnym śnie.
 • Katalepsja: to specyficzny objaw narkolepsji, który polega na nagłej utracie napięcia mięśniowego w wyniku silnych emocji, takich jak śmiech, złość, radość czy zdenerwowanie. Osoba może nagle tracić kontrolę nad mięśniami, co może prowadzić do osłabienia mięśni lub nawet chwilowej utraty zdolności poruszania się. Katalepsja może mieć różny stopień nasilenia - od lekkiego osłabienia mięśni do całkowitej niemożności ruchu.
 • Paraliż senny: niektórzy pacjenci z narkolepsją doświadczają paraliżu sennego, czyli stanu, w którym osoba jest świadoma, ale jest fizycznie niezdolna do poruszania się. Ten stan zazwyczaj występuje przy przejściu ze snu do czuwania lub odwrotnie i może być bardzo przerażający.
 • Halucynacje senne: osoby z narkolepsją mogą doświadczać żywych i realistycznych snów, które przechodzą w halucynacje, gdy przechodzą ze snu do czuwania. Halucynacje te mogą być bardzo intensywne i mogą wpłynąć na zdolność osoby do rozróżniania rzeczywistości od snu.
 • Nieprawidłowe zachowanie snu: Osoby z narkolepsją mogą doświadczać dziwnych i nieprawidłowych zachowań w trakcie snu, takich jak mówienie, jedzenie czy wykonywanie działań podczas snu. Ten stan jest znany jako "zaburzenia snu związane z ruchem".
 • Nocne przebudzenia: osoby z narkolepsją mogą mieć skłonność do częstych nocnych przebudzeń lub trudności w utrzymaniu ciągłego snu w nocy.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie objawy muszą występować u każdej osoby z narkolepsją, a nasilenie objawów może się różnić. Ponadto, objawy narkolepsji mogą być mylone z innymi zaburzeniami snu, dlatego istotne jest, aby osoba z dolegliwościami wskazującymi na narkolepsję skonsultowała się z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny snu lub neurologiem w celu dokładnej diagnozy i odpowiedniego leczenia.

Diagnozowanie narkolepsji

Diagnoza narkolepsji może być skomplikowana i wymaga współpracy pacjenta z lekarzem specjalistą ds. medycyny snu lub neurologiem. Proces diagnozowania narkolepsji zazwyczaj obejmuje kilka etapów, w tym: wywiad medyczny, pamiętnik snu, polisomnografia, Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu oraz test na poziom hipokretyny.

 • Wywiad medyczny: lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny, w którym omawia objawy pacjenta, historię snu, styl życia, zaburzenia snu, a także wyklucza inne możliwe przyczyny nadmiernego zmęczenia i senności w ciągu dnia.
 • Pamiętnik snu: lekarz może poprosić pacjenta o prowadzenie pamiętnika snu przez okres kilku tygodni, w którym pacjent będzie rejestrował swoje codzienne godziny snu, czas zasypiania, ewentualne senne epizody i inne nieprawidłowości związane ze snem.
 • Polisomnografia (PSG): jest to badanie snu przeprowadzane, które monitoruje różne funkcje organizmu podczas snu, takie jak aktywność mózgu (EEG), ruchy oczu (EOG), napięcie mięśni (EMG), aktywność serca i oddech. To zaawansowane badanie pomaga wykryć ewentualne zaburzenia snu, takie jak bezdechy senny, które mogą towarzyszyć narkolepsji.
 • Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT - Multiple Sleep Latency Test): jest to badanie, które mierzy czas zasypiania pacjenta podczas kilku planowanych drzemek w ciągu dnia. MSLT pozwala na ocenę poziomu senności i potwierdzenie nadmiernego uczucia senności u pacjenta.
 • Test na poziom hipokretyny: w niektórych przypadkach lekarz może zalecić badanie poziomu hipokretyny we krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym w celu potwierdzenia diagnozy narkolepsji typu 1. Niski poziom hipokretyny jest charakterystyczny dla narkolepsji typu 1.

Wszystkie te testy pomagają lekarzowi postawić właściwą diagnozę narkolepsji lub wykluczyć inne zaburzenia snu, które mogą mieć podobne objawy. Ważne jest, aby pacjent współpracował z lekarzem i dokładnie relacjonował swoje objawy, ponieważ właściwa diagnoza jest kluczowa dla skutecznego zarządzania narkolepsją i poprawy jakości życia pacjenta.

Metody leczenia narkolepsji

Leczenie narkolepsji ma na celu łagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjenta. W terapii narkolepsji stosuje się podejście wieloaspektowe, które może obejmować: farmakoterapię, regularne drzemki, edukację i zmanię stylu życia, psychoterapię i wsparcie społeczne.

 • Farmakoterapia: leki są często używane w celu kontroli objawów narkolepsji. Nie ma jednak jednego leku, który skutecznie wyleczyłby tę chorobę. Najczęściej stosowane leki to: modafinil lub armodafinil, które łagodzą nadmierną senność w ciągu dnia oraz środki stymulujące, takie jak amfetaminy.
 • Regularne drzemki: krótkie i zaplanowane drzemki w ciągu dnia mogą pomóc w łagodzeniu uczucia senności oraz zwiększeniu energii i skupienia.
 • Edukacja i zmiana stylu życia: pacjent i jego bliscy powinni być edukowani na temat narkolepsji, aby zrozumieć, jakie są jej objawy i jakie są najlepsze sposoby radzenia sobie z chorobą. Zmiana stylu życia, takie jak regularne godziny snu, unikanie alkoholu, kofeiny i innych czynników, które mogą wpływać na senność, może pomóc w kontrolowaniu objawów.
 • Psychoterapia: w przypadku występowania objawów katapleksji, psychoterapia może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i sytuacjami, które mogą je wywoływać.
 • Wsparcie społeczne: wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i grup wsparcia może być ważne dla pacjenta, który zmaga się z narkolepsją. Dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami z narkolepsją może pomóc w radzeniu sobie z chorobą.

Niebezpieczeństwa wynikające z narkolepsji

Narkolepsja może wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo osoby cierpiącej na tę chorobę. Niekontrolowana senność i inne objawy narkolepsji mogą stwarzać pewne zagrożenia, zarówno dla pacjenta, jak i dla innych osób. Potencjalne niebezpieczeństwa wynikające z narkolepsji to: ryzyko wypadków, społeczne wyzwania, zmęczenie, depresja i lęki oraz problemy zdrowotne.

 • Ryzyko wypadków: nadmierna senność w ciągu dnia może znacznie zwiększyć ryzyko zaśnięcia za kierownicą lub podczas wykonywania innych czynności, takich jak prowadzenie maszyn czy obsługa niebezpiecznych narzędzi. Narkoleptycy powinni unikać wykonywania czynności, które wymagają pełnej czujności i reakcji w czasie rzeczywistym, gdy są nadmiernie senni.
 • Wypadki w miejscu pracy: osoby z narkolepsją mogą być bardziej podatne na wypadki w miejscu pracy z powodu nagłej utraty napięcia mięśniowego (katalepsji) lub innych objawów narkolepsji, które mogą zakłócić wykonywanie obowiązków zawodowych.
 • Społeczne wyzwania: narkolepsja może wpływać na życie towarzyskie i emocjonalne pacjenta, zwłaszcza ze względu na objawy, takie jak katalepsja czy halucynacje senny. Osoby z narkolepsją mogą doświadczać trudności w utrzymaniu stabilnych relacji z innymi.
 • Zmęczenie i spadek produktywności: nadmierna senność w ciągu dnia może prowadzić do zmęczenia i spadku wydajności w szkole lub pracy.
 • Depresja i lęki: narkolepsja może wpływać na samopoczucie pacjenta i prowadzić do rozwoju depresji lub lęków, zwłaszcza w wyniku trudności związanych z radzeniem sobie z objawami i społecznym niezrozumieniem.
 • Problemy zdrowotne: niedobór snu i nieprawidłowy sen mogą wpływać na zdrowie ogólne pacjenta, osłabiając układ odpornościowy i zwiększając ryzyko wystąpienia innych problemów zdrowotnych.

Odpowiednie leczenie i zarządzanie narkolepsją mogą znacznie zredukować te ryzyka. Specjalista ds. medycyny snu lub neurolog może dostosować terapię, tak aby pomóc pacjentowi w kontrolowaniu objawów narkolepsji i minimalizowaniu potencjalnych niebezpieczeństw.

Zdjęcie autora
Autor
mgr farm. Szymon Dybalski

Ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 5 lat wykonuje swój zawód mając czynny kontakt z pacjentem, przy czym od 4 lat pełni funkcję specjalisty w dziedzinie farmacji w Aptece Melissa, udzielając pacjentom merytorycznych wideoporad oraz publikując eksperckie artykuły w Strefy Wiedzy. W pracy farmaceuty najbardziej ceni sobie kontakt z pacjentem, możliwość niesienia pomocy oraz rozwiewania wątpliwości dotyczących zamienników leków, dawkowania, realizacji recept i innych nurtujących kwestii związanych z farmakoterapią. Dziedziną, w której się kształci i wciąż poszerza swoją wiedzę jest prawo farmaceutyczne. Czas poza pracą uwielbia spędzać z rodziną, a w wolnych chwilach stawia na aktywność – zazwyczaj wybiera bieganie, wspinaczkę oraz długie spacery z psem, dzięki któremu zainteresował się tematem zwierzęcej behawiorystyki.

Podobne wpisy
Wraz ze zmianą czasu „na letni”, zaczynamy powoli przebudzać się z zimowego snu. Dni stają...
CZYTAJ
Jesienna chandra, senność, a do tego katar, kaszel i poczucie ogólnego rozbicia – z takimi...
CZYTAJ
Zawroty głowy to uczucie niestabilności lub utraty równowagi. Zawroty głowy mogą mieć wiele przyczyn, w tym...
CZYTAJ
Certyfikaty i wyróżnienia