Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 1 - Apteka internetowa Melissa
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 2 - Apteka internetowa Melissa
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 3 - Apteka internetowa Melissa
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 4 - Apteka internetowa Melissa
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 5 - Apteka internetowa Melissa
 • ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek - obrazek 6 - Apteka internetowa Melissa

Zdjęcie poglądowe

ACARD 75 mg, na układ krążenia, 60 tabletek

(8)

10,24

Cena jednostkowa: 1,71 zł za 10 tabletek
Dostępny
Produkt jest lekiem.

Podstawowe informacje o ACARD 75 mg

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Zastosowanie / wskazania

ACARD 75 mg to lek przeznaczony do stosowania w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu. Rekomendowany do stosowania także:

 • w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
 • w niestabilnej chorobie wieńcowej;
 • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
 • po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
 • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
 • w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Działanie i właściwości

ACARD 75 mg zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Tabletka w kształcie serca ze specjalnie skonstruowana otoczką powodującą, że tabletka rozpada się dopiero w jelicie cienkim, co pozwala ochronić śluzówkę żołądka i dwunastnicy przed podrażnieniem.

Skład

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, kwas stearynowy, krzemionkę koloidalną uwodnioną, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, talk, emulsję antypienną.

Stosowanie

Lek Acard należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
1 tabletka (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.
W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca - jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.

Skutki uboczne / działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Acard 75 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Acard a ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek ACARD można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować komplikacje u matki oraz dziecka.

Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.

Opakowanie

60 tabletek

LEK
Acard chroni przed zawałem serca i udarem niedokrwiennym mózgu*.
Wystarczy 1 tabletka na dobę.
75 mg
60 tabletek dojelitowych
Acard Acard
Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
Lek ACARD stosuje się:
 • w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
 • po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno‑wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
 • w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
 • w niestabilnej chorobie wieńcowej;
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
 • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych;
 • w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
Jak stosować lek Acard?
Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD.
Lek ACARD dostępny jest w dwóch dawkach: 75 mg i 150 mg. Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.
Stosować doustnie.
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:
1 tabletka (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku ‑ połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.
Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
*Acard wskazany jest m.in. w: zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; w prewencji wtórnej po przebytym zawale serca; w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA; po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA.
Dotyczy leków Acard 75 mg i Acard 150 mg.:

Skład i postać: Każda tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg (Acard) lub 150 mg (Acard 150 mg) kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa (Acard 150 mg: po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej), prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno‑wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki. Decyzję o rozpoczęciu leczenia kwasem acetylosalicylowym i stosowanej dawce powinien podjąć lekarz. Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną ‑ kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a — rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Produktu Acard 150 mg nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u pacjentów z dną moczanową; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo‑6‑fosforanowej; u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a — rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL Acard: 2020.03.13. Acard 150: 2019.06.05.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24, 01‑207 WarszawaACRD/871/03-2022

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ulotki do pobrania

Beta blokery, inaczej beta adrenolityki lub sympatykolityki, odpowiadają za funkcjonowanie niemal całego organizmu. Sprawdź, co...
CZYTAJ

Opinie użytkowników

Aby wystawić komentarz należy się zalogować.

Autor
Nemo

Ocena: 4

OK
Autor
Aniela

Ocena: 5

ok
Autor
Marco

Ocena: 4

brak opinii - w trakcie testu
Autor
Anna

Ocena: 4

Bardzo dobry
Autor
Anna

Ocena: 4

Bardzo dobry
Autor
irmina

Ocena: 5

Super
Autor
Barbara

Ocena: 5

Najlepszy wśród tego typu leków
Autor
Jan Bajer

Ocena: 5

Skuteczny
Certyfikaty i wyróżnienia